Werkwijze

Hoe wij jou helpen

We houden van duidelijkheid en transparantie. Geen “uurtje-factuurtje” maar focus op het resultaat op basis van duidelijke afspraken. We vinden het ook belangrijk dat we het samen doen. Samen als team, samen MET partners, maar vooral ook voor onze opdrachtgevers samen ALS partners. Onze werkwijze is geïnspireerd op Scrum met vaste mijlpalen, contactmomenten en rapportages. En bij alles wat we doen, hebben we onze eigen “GOOGLEF“-filosofie in ons achterhoofd.

Ons stappenplan

Of we nu aan de slag gaan met online adverteren of het optimaliseren van conversies, we werken altijd volgens hetzelfde stappenplan: we beginnen met het maken van een inventarisatie van de huidige situatie en het onderzoeken van de mogelijkheden. Vervolgens stellen we samen de doelstellingen en strategie vast waarna we kunnen starten met de implementatie. Nadat alles op z’n plek staat kunnen we van start en gaan we over tot een continu proces waarbij we de resultaten monitoren en bijsturen waar nodig.

 1. Nulmeting: we gaan eerst kijken hoe de huidige situatie er voor staat.
 2. Plan van aanpak: op basis van de resultaten uit stap 1 bepalen we de strategie met doelstellingen, budget en taakverdeling.
 3. Implementatie: wanneer iedereen weet wat er moet gebeuren kan er actie worden ondernomen en gaan we over tot implementatie.
 4. Monitoring: met een actieve monitoring en duidelijke rapportages houden we een scherp oog op de resultaten.
 5. Bijsturen: waar we kansen, mogelijkheden maar ook veranderingen zien sturen we bij als dat nodig is.

Samen sterk

Als team vinden we het belangrijk om nauw samen te werken. Omdat onze aanpak diverse disciplines omvat, draagt ieder zijn of haar speficieke steentje bij. Wat we zelf niet kunnen (of willen!), laten we over aan een aantal vaste partners. Denk bijvoorbeeld aan de de ontwikkeling van een nieuwe website, het schrijven van teksten of realisatie van een specieke koppeling. We zijn tenslotte experts in online marketing.

Maar we zien onze opdrachtgevers ook graag als partners waarmee we nauw samenwerken. Om ons 100% te kunnen inleven in onze opdrachtgevers, vinden we regelmatig contact belangrijk en alleen zo kunnen we onze expertise combineren met specifiek markt- en/of productkennis.

Oja, voor we het vergeten…

We zien onszelf als echte “good guys” (en girls natuurlijk). Wederzijds respect staat bij ons voorop en bij ons zul je geen gladde verkooppraatjes of loze beloften horen. Net zo min als schimmige methoden of andere vage praktijken. Maar los van hoe wij er in staan, werken we het liefst ook alleen samen met andere good guys die er net zo over denken. Heb je een piramidespel of “snel-rijk-worden-plan”, dan moet je niet bij ons zijn. Crypto of andere gouden bergen? Ons niet bellen. Gokken of kansspellen? Houden we niet van. Stoppen we geen tijd in.

Naast onze eigen GOOGLEF-methode (lees hier meer), vinden we het van belang dat je een beetje snapt hoe de wereld van online marketing werkt. En dat laat zich het beste omschrijven met een mooie metafoor:

GOEDE online marketing werkt net als een zaadje…

…en alle zaadjes beginnen klein!

En ze komen het beste tot bloei in de juiste bodem, met de juiste aandacht, de juiste voeding, veel water en natuurlijk veel zon. En wellicht het allerbelangrijkste: het kost veel tijd tot aan de oogst. Wij zien in goede online marketing dan ook veel overeenkomsten hebben met hoe boeren hun akkers en velden bewerken.

Er zijn geen shortcuts en een snellere weg naar online succes bestaat simpelweg niet.

En als we dan toch bezig zijn dan ook nog even de volgende aandachtspunten die ons mooie vak van online marketing kenmerken:

 • Online marketing is geen exacte wetenschap; er zijn bepaalde onzekerheden en je bent bereid deze te accepteren.
 • Online marketing kost (veel) tijd en dus ook (veel) geld.
 • Online succes is nou eenmaal niet “instant”; het is vooral een investering in de lange termijn.
 • Bij online marketing moeten vaak keuzes gemaakt worden die gebaseerd zijn op data.
 • Je kunt ons altijd aanspreken op alles wat wij in de hand hebben, niet de dingen die buiten onze macht zijn (zoals het algoritme van Google!)
 • Niet specifiek voor online marketing maar wel voor een vruchtbare samenwerking: goede communicatie en duidelijke afspraken.

Hebben we je overtuigd met onze heldere aanpak? Of heb je misschien nog vragen? Of wil je gewoon een keertje sparren met één van onze toppers? Neem dan contact met ons op!