Woordenlijst

CPC

CPC staat voor Costs Per Click, oftewel kosten per klik.

CTA

CTA staat voor Call To Action, oftewel een roep om actie.

CTR

CTR staat voor Click Through Rate, oftewel doorklikratio.