Zoekwoorden onderzoek

Waar zoeken jouw (potentiële) klanten naar?

Met een goed zoekwoorden onderzoek breng je duidelijk in kaart welke zoekwoorden jouw (potentiële) klanten online gebruiken om te vinden wat ze zoeken. Je hebt hier natuurlijk wel een idee van, maar weet jij precies hoe vaak er de voor jouw belangrijkste zoekwoorden worden ingetoetst op Google? Met een gedegen zoekwoorden onderzoek worden alle woorden en zoekvolumes in kaart gebracht en wordt ook meteen gekeken naar de mogelijkheden en kansen.

Werkwijze

Er zijn veel verschillende tools die je kunnen helpen bij het doen van een zoekwoorden onderzoek. Echter gaat het vooral om de manier waarop je deze tools gebruikt. Daarnaast is het vaak een combinatie van harde gegevens zoals zoekvolume, conversieratio’s, webstatistieken en wat meer gevoelsmatige input. Ons zoekwoorden onderzoekbestaat uit 5 stappen.

Echter, voordat we beginnen stellen we eerst een belangrijke vraag: wat is het doel? Zonder duidelijk doel kunnen we niets, dus voordat we überhaupt aan de slag gaan, zorgen we eerst dat ons gezamenlijke doel duidelijk is.

1. Inventariseren

We beginnen eerst met het verzamelen van een aantal voor de hand liggende zoekwoorden en welke zoekwoorden converteren het beste? Maar we kijken ook naar de markt: wat zijn vaak gebruikte woorden in de markt en wat doen concurrenten? Wat zijn trends volgens Google? We kijken ook naar andere landen (indien van toepassing): hoe doen ze het daar?

2. Analyseren

Nadat we de belangrijkste zoekwoorden in kaart hebben gebracht, gaan we deze verder analyseren. We kijken naar het zoekvolume, de concurrentie en de “moeilijkheid” van de zoekwoorden. Maar we kijken ook naar suggesties en proberen minder voor de hand liggende, maar wel effectieve zoekwoorden  te vinden.

Ook kijken we naar de huidige resultaten om tot een goede 0-meting te komen. Deze dient als basis om in een later stadium de resultaten te kunnen meten.

3. Categoriseren

Op basis van de inventarisatie en analyse, worden de zoekwoorden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Topzoekwoorden (‘money keywords’)
  2. Secundaire zoekwoorden
  3. Tertiaire zoekwoorden
  4. Long-tail zoekwoorden

Extra overzicht: uitsluitingszoekwoorden

Een vaak vergeten onderdeel zijn de uitsluitingszoekwoorden. Deze zijn voornamelijk belangrijk wanneer je gaat adverteren. Op welke woorden wil je absoluut niet gevonden worden? Denk bijvoorbeeld aan toevoegingen als “gratis” of “download”. Door de inzet van deze zogenaamde uitsluitingszoekwoorden kun je je zoekwoorden nog specifieker en relevanter maken.

4. Strategie & implementatie

In deze stap leggen we vast hoe we omgaan met de vastgestelde data. We kennen een prioriteit toe aan de zoekwoorden en bepalen zo de korte en lange termijn strategie. Ook kijken we naar de structuur van de website: voldoet deze of moeten hier ook wijzigingen in worden aangebracht. Tot slot kijken we of de bestaande content gebruikt kan worden of dat er nog content gecreëerd moet worden.

5. Monitoren & bijsturen

Uiteraard is het belangrijk om te blijven monitoren en bij te sturen waar nodig.

Zoekwoorden onderzoek laten uitvoeren?

Wil jij weten wat er in het hoofd om gaat van jouw potentiële klanten? Laat ons je helpen met een vrijblijvend zoekwoorden onderzoek.

Na dit onderzoek:

Heb je een compleet overzicht van de belangrijkste zoekwoorden voor jouw business

Heb je meer inzicht in zoekvolumes

Weet je hoe jouw website er voor staat

Krijg je concrete input voor jouw contentkalender

Ontdek je nieuwe kansen met zoekwoorden waar je zelf nog niet aan had gedacht

Aanvragen zoekwoorden onderzoek

Laat dit veld blanco