CTA

CTA staat voor Call To Action, oftewel een roep om actie.