Core Web Vitals

‘Core Web Vitals’ is een set van factoren die Google gebruikt om de gebruikerservaring én (technische) prestaties van websites te meten en te beoordelen. De ‘Core Web Vitals’ meten de snelheid, responsiviteit en stabiliteit van een website, en bestaan uit de volgende drie statistieken:

  1. Largest Contentful Paint (LCP): Dit meet de tijd die het kost voordat de grootste content van een pagina wordt geladen. Uitgangspunt is om onder een LCP van 2,5 seconden te zitten.
  2. First Input Delay (FID): Dit meet de tijd die het kost voordat een gebruiker een interactie kan hebben met een pagina, zoals het klikken op een link of het invullen van een formulier. Het doel is om een FID van minder dan 100 milliseconden te hebben.
  3. Cumulative Layout Shift (CLS): Dit meet de visuele stabiliteit van een pagina, en houdt rekening met het aantal onverwachte verschuivingen van elementen op de pagina tijdens het laden (ja, MEGA irritant!). Het doel is om een CLS-score van minder dan 0,1 te hebben.

De ‘Core Web Vitals’ zijn van belang omdat Google dit als belangrijke ranking factor ziet. Websites met slechte scores op de ‘Core Web Vitals’ kunnen worden ‘gestraft’ met lagere posities in Google, terwijl goed scorende websites juist hoger kunnen ranken. Het is daarom essentieel voor website-eigenaren en -ontwikkelaars om te zorgen voor goede scores op de ‘Core Web Vitals’!