ROAS

ROAS staat voor Return On Ad Spend: de totale inkomsten die direct zijn te relateren aan de advertentiekosten.