CPC

CPC staat voor Costs Per Click: de kosten per klik. Één van de belangrijkste parameters in PPC advertising.